Ξεδιπλώνοντας τις δυνατότητες του παιδιού μου

Η ανακάλυψη, η ανάπτυξη και η εξέλιξη των δυνατοτήτων κάθε παιδιού, αποτελούν πολύτιμη κληρονομία για την πορεία του ως ενήλικα. Η συμβολή των γονιών σε αυτή την προσπάθεια είναι καθοριστικής σημασίας και υλοποιείται με πολλές και διαφορετικές ενέργειες. Στόχος του … Read More

Αλλαγή εργασίας στα 40 ή στα 50; Γιατί όχι;

Τα δώρα της αποτυχίας

Εάν κάποιος μας ζητούσε να περιγράψουμε με μία φράση την έννοια της  αποτυχίας θα επιλέγαμε να το κάνουμε με το ρητό που λέει  «Η αποτυχία είναι ένας φίλος που φοράει τα ρούχα του εχθρού».   Ίσως να φαίνεται οξύμωρο, αλλά … Read More

Say No to Taking on More Work

Sometimes you have too much on your plate or you’re just not interested in taking on a project you’ve been asked to work on. You might not have a choice in the matter, but if you do, how do you … Read More

Boost Your Productivity by Protecting Your Time

If you want to get more done, take ownership of your time. Our most satisfying work comes about when we’re playing offence, working on projects that we ourselves initiate. Look for ways to automate or delegate activities that are not … Read More

Εάν εγώ δεν σχεδιάσω το επαγγελματικό μου μέλλον κάποιος άλλος θα το κάνει για μένα (χωρίς εμένα).

Υπάρχει ένα ρητό που λέει πως κανένας άνεμος δεν ευνοεί αυτόν που δεν ξέρει σε πιο λιμάνι θέλει να φτάσει. Συναντώ συχνά εξαιρετικά ικανά και ταλαντούχα στελέχη με γνώσεις και εμπειρία στη διαμόρφωση κάθε είδους εταιρικών πλάνων, τα οποία δεν μπαίνουν … Read More

3 Ways to Really Motivate Your Employees

Companies often turn to material perks (bonuses, game rooms, free food) in the hopes of making employees happier. But research suggests that these efforts, while appreciated, aren’t effective drivers of long-term well-being. Instead, leaders should be mindful about giving their employees … Read More

Make Learning a Habit

If you want to keep growing, you need to make learning a habit. To get started, be specific about what you’re asking yourself to do. Resolutions like “read more” or “learn new things” are too vague. Your goals need to … Read More

Keep a Journal to Become a Better Leader

The best leaders take time to reflect. One of the easiest ways to do this is to keep a journal. Set aside some time each day, preferably the same time each day, and find a quiet space where you won’t … Read More

Hold People Accountable for Their Work

We all want to work in an environment where people deliver on their commitments. So what can managers do to foster accountability with employees? The first step is to be crystal clear about what you expect — the outcome you’re … Read More